ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม352586
แสดงหน้า521685
เมนู
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

บทเรียนออนไลน์เรื่องสารเสพติด ตอนที 3

อ่าน 2101 | ตอบ 0
บทเรียนออนไลน์เรื่องสารเสพติด ตอนที 3

คำสั่ง
1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้   ดูวีดีโิเรื่อง ซ่อมไม่ได้ และ โทษของสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย  ที่เรียนมาแล้ว
2. ให้นักเรียนจะเข้าทำแบบทดสอบ   ตามกติกาต่อไปนี้
     - นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบ โดยโปรแกรมKAHOOT   ตามลิงค์ที่กำหนดให้ ของแต่ละห้อง    ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18  มกราคม เวลา 8.30 น. ถึง วันศุกร์ที่  22    มกราคม  เวลา 16.30
    - นักเรียนแบบทดสอบได้ครั้งเดียวค่ะ   เพราะระบบให้ใช้ได้ไม่เกิน 50 คน  ถ้านักเรียนเข้าซ้ำ เพื่อนที่มาทีหลังจะไม่ได้เข้าสอบ
      -  นักเรียนจะคลิกเข้าไปเจอแบบทดสอบ ให้นักเรียน กรอก   ดังนี้       ดังนี้  1  กรอกรหัสและชื่อเหมือนเดิม
            2. กด OK
            3. จะมีชื่อของผู้เข้าสอบแสดงขึ้นทุกคน
            4.   เริ่มทำแบบทดสอบทีละข้อ

     - แบบทดสอบมีจำนวนจำนวน  20 ข้อ  แต่ละข้อมีคะแนน 1000 คะแนน   คะแนนที่ได้จะมาจากคำตอบที่ถูกต้องและความเร็วในการตอบในการตอบ  นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ ข้อละ 20 วินาที
    - นักเรียนทำแบบทดสอบแต่ละข้อจะมีคะแนนและอันดับของนักเรียนขึ้นบอก  ต่อไปให้กด  NEXT เพื่อทำข้อต่อไป    เมื่อทำครบทุกข้อจะสรุปผลคะแนนและจัดอันดับในห้องเรียนให้ค่ะ
ขอให้โชคดี ค่ะ   ใคจะได้คะแนนสูงสุดของห้อง

คลิก  ลิงหืที่ส่งให้แต่ละห้อง  โปรดเข้าให้ถูกต้อง
5/1     https://kahoot.it/challenge/08964374?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893287027

5/2   https://kahoot.it/challenge/03469503?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893364463

5/3  https://kahoot.it/challenge/08764824?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893434596

5/4  https://kahoot.it/challenge/0666483?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610895194588

5/5   https://kahoot.it/challenge/06694152?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893637468

5/6   https://kahoot.it/challenge/01674621?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893783387

5/7   https://kahoot.it/challenge/04135914?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893857230

5/8   https://kahoot.it/challenge/08173929?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893903463

5/9  https://kahoot.it/challenge/04944156?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610893962324

5/10 https://kahoot.it/challenge/03141288?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610894012772

5/11  https://kahoot.it/challenge/09546131?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610894058812

5/12  https://kahoot.it/challenge/07141432?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610894106191

5/13   https://kahoot.it/challenge/03347420?challenge-id=974197fe-ee56-4412-b4fe-36272f5652e1_1610894184505

 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :