ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท4/02/2019
ผู้เข้าชม108315
แสดงหน้า152934
เมนู
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

โครงการพัฒนานักกีฬาแฮนด์บอลสู่นักกีฬาทีมชาติไทย

อ่าน 537 | ตอบ 4
BEST  PRACTICE
 
 
ชื่อผลงาน             โครงการพัฒนานักกีฬาแฮนด์บอลสู่นักกีฬาทีมชาติไทย
ชื่อเจ้าของผลงาน นางรัตนาภรณ์                                   ลัธธนันท์
ตำแหน่ง               ครู           วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ             
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ความเป็นมา
กีฬาแฮนด์บอล เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการจัดการแข่งขันในกีฬาระดับชาติในประเทศไทยได้แก่ กีฬาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ นอกจากนั้นแล้วสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยยังเป็นสมาชิกของ IHF หรือสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติด้วย  จึงมีการส่งนักกีฬาและผู้ตัดสินเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี   จากการที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ซึ่งนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ จะมีสิทธิประโยชน์ในการเข้าเรียนต่อในในโควตานักกีฬาทีมชาติ  ทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ที่จะทำให้นักกีฬาของข้าพเจ้ามีสิทธิเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ยังมีทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาที่มีความสามารถ
ในแต่ละปีสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจึงต้องมีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อที่จะส่งเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ  โดยมีจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกขั้นต้นคือนักกีฬาต้องมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ  ดังนั้นผู้ที่จะมีคุณสมบัติได้จะต้องเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ  จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงวางแผนในการพัฒนานักกีฬาของข้าพเจ้าโดยมีเป้าหมายให้เป็น ตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศก็จะเป็นคุณสมบัติขั้นต้น ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ
วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาสู่ความ                  เป็นเลิศ
                2. เพื่อพัฒนานักกีฬาแฮนด์บอลสู่นักกีฬาทีมชาติไทย
 
วิธีดำเนินการ
ข้าพเจ้ามีวิธีการดำเนินการ ในการพัฒนานักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย ดังนี้
การพัฒนาทีมกีฬาแฮนด์บอลจังหวัดเพชรบุรี ให้ได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายรายการแข่งขันคือ กีฬาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ    กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย  กีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์   และการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ข้าพเจ้ามีการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมกีฬาแฮนด์บอล ตามกระบวนการ PDCA ดังนี้
 1. PLAN  การวางแผน
 2. DO  การดำเนินการตามแผนที่วางไว้
 3. Check    ตรวจสอบ
 4. Act  ปรับปรุงแก้ไข         อ่านต่อ 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 5/03/2019 14:41
2
อ้างอิง

Sue
 • ? Warehouse Space
 • ? Warehousing Buildings
 • Office Space Rental
 • NH Commercial Real Estate
 • Rent Warehouse
 • Office Space Seattle
 • Site Map
 • ? Commercial Real Estate Miami Florida
 • Buildings For Lease
 • Chicago Office Space
 • ? Miami Commercial Real Estate Broker
 • Commercial Land
 • Office Space For Sale
 • New Jersey Warehouses
 • Cold Storage Warehouses
 • San Diego Commercial Real Estate
 • NJ Commercial Real Estate
 • New York Commercial Real Estate
 • Distribution Warehouses
 • Commercial Property
 • Commercial Realty
 • ? Rent Office Space
 • PA Commercial Real Estate
 • Storage Warehouses
 • Lease Office Space
 • Orlando Office Space
 • Office Space Atlanta
 • Commercial Property For Lease
 • Indiana Commercial Real Estate
 • Warehouse Logistics
 • ? Hotel Broker
 • Buy Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Broker
 • New York Warehouses
 • Office Space Portland
 • Distribution Warehouse
 • Virginia Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Company
 • Seattle Commercial Real estate
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • California Warehouses
 • Real Estate Commercial
 • Commercial Real Estate
 • Colorado Commercial Real Estate
 • Office Space Lease
 • Warehousing And Storage
 • Warehousing Logistics
 • Business Realestate
 • Office Space New York City
 • Corporate Office Space
 • Commercial Property Listings
 • ? Office Space For Rent
 • Chicago Commercial Real Estate
 • ? Motel For Sale
 • Storage Warehousing
 • CT Commercial Real Estate
 • Boston Commercial Real Estate
 • Office Space NYC
 • Commercial Real Estate Los Angeles
 • Office Space Las Vegas
 • Office Space San Francisco
 • ? Warehouses For Sale
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • NJ Office Space
 • Commercial Real Estate Loan
 • Commercial Property For Sale
 • NC Commercial Real Estate
 • Commercial Realtors
 • Warehouses For Rent
 • Business Property
 • Refrigerated Warehousing
 • Warehouses Miami
 • Business Relocation
 • Business Realty
 • Office Space Miami
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • Buy Warehouses
 • Commercial Real Estate Sale
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • Offices For Lease
 • Real Estate Commercial
 • ? Warehouse For Rent
 • Connecticut Commercial Real Estate
 • ? Warehouse For Sale Miami
 • ? Commercial Real Estate Broker
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • ? Miami Warehouse For Sale
 • Boston Office Space
 • Office Buildings
 • Ohio Commercial Real Estate
 • ? Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • Commercial Mortgage
 • Warehouse Space
 • Austin office space
 • Commercial Office Space
 • ? Warehouse For Rent Miami
 • Atlanta Office Space
 • Commercial Real Estate Agent
 • ? Industrial Parks
 • Office Space New York
 • Commercial Real Estate Dallas
 • Class A Office Space
 • DC Office Space
 • California Commercial Real Estate
 • Industrial Property
 • ? Commercial Real Estate Florida
 • Commercial Real Estate Finance
 • ? Office Building
 • Commercial Properties
 • Commercial Real Estate For Sale
 • Denver Office Space
 • NY Commercial Real Estate
 • Dallas Office Space
 • ? Orlando Commercial Real Estate
 • ? Office Space For Rent Miami
 • Manhattan Office Space
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • Commercial Real Estate Agents
 • Warehouses
 • WAREHOUSE FOR SALE
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • Commercial properties For Sale
 • Warehouses For Sale
 • Texas Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Companies
 • Warehouses Houston
 • Warehouses For Sale
 • ? Office For Lease
 • Commercial Space For Lease
 • Buildings For Sale
 • Commercial Property Mortgage
 • ? Commercial Real Estate Listing
 • Business Real Estate
 • Office Space For Lease
 • Commercial Real Estate Raleigh
 • Office Space Los Angeles
 • Rent Office Space
 • Rent Commercial Real Estate
 • NYC Commercial Real Estate
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • Services
 • Office Space London
 • Office Space Rentals
 • ? Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • Office Warehouse Space
 • Commercial Building For Sale
 • Office Space For Rent
 • Utah Commercial Real Estate
 • Commercial Mortgage Brokers
 • Office Space
 • Office Space Washington DC
 • Illinois Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Search
 • DC Commercial Real Estate
 • Warehouse For Lease
 • Denver Commercial Real Estate
 • Houston Commercial Real Estate
 • Miami Commercial Real Estate
 • ? Doral Florida commercial real estate
 • Office Space Available
 • Commercial Real Estate St Louis
 • Commercial Real Estate Washington
 • Long Island Commercial Real Estate
 • Orlando Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Properties
 • ? Office Space For Sale
 • Business Office Space
 • Maine Commercial Real Estate
 • ? Warehouse For Lease
 • Commercial realestate
 • Commercial Real Estate Brokers
 • Hotel Brokers
 • Industrial Warehousing
 • Nashville Commercial Real Estate
 • Commercial Property Sale
 • Office Space San Diego
 • Minnesota Commercial Real Estate
 • Georgia commercial real estate
 • Hotels For Sale
 • ? Warehouses For Lease
 • Florida Commercial Real Estate
 • Leasing Office Space
 • Industrial Real Estate
 • Warehouses Atlanta
 • Commercial Space
 • Business Premises
 • Office Space Houston
 • ? Office Building For Sale
 • Space Office
 • Business Properties
 • Michigan Commercial Real Estate
 • Maryland Commercial Real Estate
 • Commercial Property Loan
 • Warehousing
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • Commercial Real Estate Financing
 • Office Building For Sale
 • ? Commercial Property
 • Austin Commercial Real Estate
 • ? Buildings For Sale
 • ? Warehouses For Sale In Miami
 • ? Miami Commercial Real Estate
 • ? Commercial Real Estate Companies
 • NY Office Space
 • Commercial Real Estate Miami
 • Commercial Real Estate Property
 • Florida Warehouses
 • Los Angeles Office Space
 • ? Commercial Real Estate For Sale
 • Commercial Real Estate Listings
 • Warehouse For Sale Doral FL
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • Oregon Commercial Real Estate
 • ? Warehousing
 • Commercial Real Estate Portland
 • Commercial Buildings
 • Warehousing Distribution
 • Las Vegas Commercial Real Estate
 • North Carolina Commercial Real Estate
 • Commercial Warehousing
 • Commercial Real Estate Loans
 • Refridgerated Warehouse
 • ? Office Space
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 29/03/2019 09:30
  3
  อ้างอิง

  Sue
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 29/03/2019 09:31
  4
  อ้างอิง

  Sue
  | Doral Florida Commercial Real Estate | Miami Warehouse Space | Commerial Real Estate | Commercial Realtors | Warehouse For Sale Miami | Buildings For Sale | Office Building | Commercial Real Estate Interest Rate | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Broker | Warehouse For Sale In Miami Florida | Search Commercial Real Estate | Commercial Properties| Miami Warehouses | Commerical Real Estate For Sale | Miami Commercial Realtors | Office Space For Rent Miami | Commercial Real Estate Miami Fl | Warehouse Listings | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Property | Office Buildings | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Real Estate Miami | Warehouse For Sale | Commercialrealestate | Miami Warehouses For Lease | Commercial Real Estate Miami Florida | Office Building For Lease | Commercial Real Estate Brokers| Commercial Real Estate Agent | Hotel For Sale | Commercial Property | Commerical Real Estate Companies | Warehouses For Sale | Office Space | Warehouses For Sale | Commercial Real Estate Broker | | Commercial Property For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | Miami Dade Commercial Real Estate | Lease Office | Office Space Miami Florida | Commercial Properties | Office Building Miami | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Office Building For Lease | Office Space For Rent Miami | Commercial Realtor | Commercial Real Estate Agent | Commerical Real Estate Listings | Warehouse In Miami | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Companies | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Mortgage | Commercial Real Estate Companies | Warehouses For Sale In Miami | Commercial Properties | Miami Commercial Real Estate | Warehouse For Lease | Warehousing | Commercial Office Building | Office Building For Rent | Commercial Building For Sale | Warehouse For Lease | Motel For Sale | Office Buildings | Hotels For Sale | Commercial Realtors | Comercial Property | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Miami Florida | Warehouses For Sale Miami | Hotel Broker | Office Building Sale | Warehouses For Sale Miami | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Search | Warehousing | Commerical Real Estate | Office Buildings For Sale | Comercial Property | Commercial Mortgage Rates | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Listings | Commercial Real Estate Loan | Commercial Realtors | Commercial Mls | Motel For Sale | Commercial Real Estate | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Mortgage | Office For Rent | Miami Warehouse Space Commercial Real Estate Brokers | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Real Estate Miami | Miami Commercial Real Estate Broker | Miami Warehouse | Warehouses For Sale | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Listing | Office Building For Sale | Commercialrealestate | Commercial Office Buildings For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Mortgage | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Broker Miami | Office Space For Lease | Buy Hotel | Offices For Lease | Commercial Property Brokers | Shopping Center For Sale | Commercial Real Estate Agents | Office Space For Lease | Industrial Property | Commercial Real Estate Mls | Commercial Real Estate Broker | Hotel Brokers | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Agents | Office Space For Sale | Warehouse For Sale | Commercail Real Estate | Warehouse For Sale Miami | Commercial Mortgage Interest Rates | Office Space | Office Buildings For Sale | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Miami | Warehouse For Lease | Hotel Brokers | Warehouse Space | Comercial Property For Sale | Commercial Real Estate In Miami | Hotel Motels For Sale | Commercal Property For Sale | Miami Office Buildings | Commercial Realtor | Miami Dade Commercial Real Estate | Office Space Miami | Office Space For Rent | Commercial Office Space | commercial real estate companies | Commercial Real Estate Company | Doral Commercial Real Estate | Comercial Real Estate For Sale | Office Building For Sale | Offices For Sale | Commercial Property | Commercial Property
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 29/03/2019 09:32
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :