ครูรัตนาภรณ์   ลัธธนันท์  

 

สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท24/08/2023
ผู้เข้าชม354580
แสดงหน้า524123
เมนู
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

โครงการพัฒนานักกีฬาแฮนด์บอลสู่นักกีฬาทีมชาติไทย

อ่าน 1935 | ตอบ 4
BEST  PRACTICE
 
 
ชื่อผลงาน             โครงการพัฒนานักกีฬาแฮนด์บอลสู่นักกีฬาทีมชาติไทย
ชื่อเจ้าของผลงาน นางรัตนาภรณ์                                   ลัธธนันท์
ตำแหน่ง               ครู           วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ             
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ความเป็นมา
กีฬาแฮนด์บอล เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการจัดการแข่งขันในกีฬาระดับชาติในประเทศไทยได้แก่ กีฬาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ นอกจากนั้นแล้วสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยยังเป็นสมาชิกของ IHF หรือสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติด้วย  จึงมีการส่งนักกีฬาและผู้ตัดสินเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี   จากการที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ซึ่งนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ จะมีสิทธิประโยชน์ในการเข้าเรียนต่อในในโควตานักกีฬาทีมชาติ  ทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ที่จะทำให้นักกีฬาของข้าพเจ้ามีสิทธิเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ยังมีทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาที่มีความสามารถ
ในแต่ละปีสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจึงต้องมีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อที่จะส่งเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ  โดยมีจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกขั้นต้นคือนักกีฬาต้องมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ  ดังนั้นผู้ที่จะมีคุณสมบัติได้จะต้องเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ  จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงวางแผนในการพัฒนานักกีฬาของข้าพเจ้าโดยมีเป้าหมายให้เป็น ตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศก็จะเป็นคุณสมบัติขั้นต้น ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ
วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาสู่ความ                  เป็นเลิศ
                2. เพื่อพัฒนานักกีฬาแฮนด์บอลสู่นักกีฬาทีมชาติไทย
 
วิธีดำเนินการ
ข้าพเจ้ามีวิธีการดำเนินการ ในการพัฒนานักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย ดังนี้
การพัฒนาทีมกีฬาแฮนด์บอลจังหวัดเพชรบุรี ให้ได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายรายการแข่งขันคือ กีฬาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ    กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย  กีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์   และการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ข้าพเจ้ามีการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมกีฬาแฮนด์บอล ตามกระบวนการ PDCA ดังนี้
  1. PLAN  การวางแผน
  2. DO  การดำเนินการตามแผนที่วางไว้
  3. Check    ตรวจสอบ
  4. Act  ปรับปรุงแก้ไข         อ่านต่อ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :